AUTOKLIMATIZACE

Provádíme

  • Plnění chladivem R134a

  • Výměna syntetického oleje v systému

  • Tlaková zkouška

  • Zjištění úniku chladiva speciální UV látkou a elektronickou „čichačkou“

  • Čištění systému a kompletní dezinfekce klimatizace

  • Opravy AC hadic

  • Opravy chladičů a ostatních výrobků z hliníku

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ!

I když jste s funkcí autoklimatizace spokojeni, můžete po čase pozorovat, že při jejím zapnutí je v autě někdy cítit až nepříjemný zápach. Ten je způsoben kondenzací vody a následným bujením bakterií a plísní v prostoru chlazení, protože na výparníku klimatizační jednotky se zachycují nečistoty z nasávaného vzduchu, které pak zahnívají a tvoří se plísně, alergeny a bakterie.Také se stává, že klimatizace nepracuje na plný výkon, případně vůbec.

Proč si nechat vyčistit a překontrolovat klimatizaci v autě?
Odstraníte:
– zápach
– nečistoty
– bakterie
– plísně
– předejdete poškození kompresoru a případně i Vašeho zdraví

Jak se provádí servis klimatizace?
Pravidelná kontrola klimatizace se provádí před a po skončení letní sezóny, připojením na servisní přístroj (plničku klimatizací)
Používáme plně automatickou plničku klimatizací WURTH, která provádí:
1. odsátí náplně, oddělení nečistot a starého mazacího oleje, recyklaci
2. vakuování celého systému pro kontrolu těsnosti
3. zpětné napuštění recyklovaného chladícího média , detekční látky a oleje na předepsanou úroveň
4. dále je potřeba vyměnit minimálně jednou ročně kabinový filtr

Nejčastější závady klimatizace
Během zimního období je nezbytně nutné minimálně dvakrát za měsíc zapnout klimatizaci, aby se promíchal usazený olej s médiem a řádně se promazal kompresor klimatizace. Pokud vyschnou těsnící ucpávky kompresoru, médium ze systému unikne a kompresor se při zapnutí zadře. Toto poškození je téměř neopravitelné a ceny nových kompresorů se pohybují v řádu 15 – 35 000Kč.

 

Schéma okruhu klimatizace